24 ways of not being productive

24 ways of not being productive (2020) is een performatief onderzoek naar de grens tussen en betekenis van productiviteit en improductiviteit als maker. Staat een moment van niet-productie, meteen gelijk aan improductiviteit?

24 ways of not being productive (2020) is a performative research about the meaning of productivity and unproductivity as a maker. Is a moment of not producing equal to being unproductive?