24 ways of not being productive

24 ways of not being productive is een fotografisch/performatief onderzoek naar de grens tussen en betekenis van productiviteit en improductiviteit als maker. Staat een moment van niet-productie, meteen gelijk aan improductiviteit?

24 ways of not being productive is a photographic/performative research about the meaning of productivity and unproductivity as a maker. Is a moment of not producing equal to being unproductive?