from me to melly

From me to Melly (2021) is een locatie specifiek werk voor De Aanschouw, een vitrine aan de pui van café De Schouw op de Witte de Withstraat te Rotterdam. De videoperformance legt een link met de thuiswerksituatie van die tijd, waarin een werkdag vaak niet meer was dan een aaneenrijging van Zoom-calls en de grens tussen privé en werk vervaagde. Het werk poogt de toevallige voorbijganger aan te spreken middels een eenrichtingsverkeer aan alledaagse vragen die normaliter bij het koffieapparaat op kantoor zouden worden gesteld. Vragen geïnspireerd op het iconische werk ‘Melly Shum Hates Her Job’ van Ken Lum (1990), dat op steenworp afstand van de vitrine hangt.

From me to Melly (2021) is a site-specific work for De Aanschouw, a window at the front of cafe De Schouw at the Witte de Withstraat in Rotterdam. The videoperformance makes a link with the working from home situation of that time, as well as with the iconic work ‘Melly Shum Hates Her Job’ of Ken Lum (1990) which is located in the same street.