De laatste suppoost

De laatste suppoost (2021) is een performatieve fotoserie met directeur Jeroen Chabot van de Willem de Kooning Academie Rotterdam. Het werk is gemaakt tijdens de tweede lockdown van de Academie door corona, als visualisatie van de vraag: Wat is een kunstacademie zonder haar studenten?

The last attendant (2021) is a performative photo-series with the dean of the Willem the Kooning Academy. Made during the second school lockdown due to Corona, as a visualization of the question: What is an art academy without its students?