my Alphabet

mijn Alphabet op 12 mei 2020

mijn Alphabet (2020-heden) laat op alfabetische volgorde mijn zoeksuggesties zien, vastgelegd als momentopname. Zoeksuggesties waarvan in het midden blijft of ze mij persoonlijk, de datum en/of Google en moederbedrijf Alphabet toebehoren. De eerste versie is opgenomen op 12 mei 2020, de volgende zal worden opgenomen op 12 mei 2023 (en daarna 2024,25,26 etc). Hiermee zal mij Alphabet een digitale tijdcapsule worden.

my Alphabet (2020-now) shows my search suggestions in alphabetical order, recorded as a snapshot in time. Search suggestions of which it remains unclear if they belong to me, to the specific time and date and/or to Google (and parent company Alphabet). The first version is recorded on May 12th 2020. The next version will be recorded on May 12th 2023 (and afterwards 2024, 25, 26 etc). In this way, my Alphabet will become a digital time capsule. 

mijn Alphabet op 12 mei 2021