OUT LOUD

Met: Julia Wilhelm, Rogier Cornelisse en Herman Duchenne

OUT LOUD was een reeks ‘performative writing nights’ in de Willem de Kooning Academie Rotterdam voor en met studenten en docenten (2021/2022). Samen wilden we een toegankelijk podium bieden aan het geschreven woord in elke vorm. Een podium voor telefoonnotities die anders misschien nooit het daglicht hadden gezien en voor geheimen te delen in een taal die niemand anders sprak. Voor hen die liever op het randje van het podium zachtjes voorlezen en voor hen voor wie het podium een opstap zou zijn naar meer.

OUT LOUD was a series of ‘performative writing nights’ in the Willem de Kooning Academy Rotterdam for and with students and teachers (2021/2022). Together we wanted to provide an accessible stage for the written word in every form. A stage for phone notes that might otherwise would never spoken out loud and for secrets to be shared in a language no one else spoke. For those who prefer to read aloud sitting on the edge of the stage and for those for whom the stage would be a stepping stone to more.