Everybody research

I Search, We Search, Everybody Research (2021/2022) is een reeks workshops rondom het doen van artistiek onderzoek, ontwikkeld en uitgevoerd voor het Research Station op de Willem de Kooning Academie. Elke workshop had een specifiek thema (zoals het vinden van bronnen of het formuleren van een onderzoeksvraag), waarbij collectieve en actieve werkvormen altijd het startpunt vormden. De workshops werden gegeven aan studenten van verschillende opleidingen en studiejaren, waarbij het het uitwisselen van (belichaamde) kennis, vaardigheden, idee├źn en vragen centraal stond. Op deze manier wordt onderzoek doen iets actiefs wat je samen kan doen, door van en met elkaar te leren. De oefeningen en werkvormen van de workshops zijn uitgeschreven en samengevoegd in een praktische publicatie. Bij interesse kun je mij mailen.

I Search, We Search, Everybody Research (2021/2022) is a series of workshops on artistic research, developed and conducted for the Research Station at the Willem de Kooning Academy. Each workshop had a specific theme (such as finding sources or formulating a research question), with collective and active working methods always being the starting point. The workshops were given to students from different study programs and years of study, with the focus on exchanging (embodied) knowledge, skills, ideas and questions. In this way, doing research becomes something that you can do together, by learning from and with each other. The exercises and methods of the workshops have been written out and combined in a practical publication. If interested, you can email me.