Interventies in de publieke ruimte

Een doorlopende reeks aan interventies in de publieke ruimte. De acties beschouw ik niet zozeer als op zichzelf staande werken, maar meer als methode om te reageren op. De interventies zijn artistieke ingrepen in onze dagelijkse omgeving, waarbij tijdelijkheid, speelsheid en toevalligheid centraal staan. Interventies om te verrassen, te verwarren of te bevragen.