Motherly advice

i.s.m. Maud Berden

Motherly advice (2022) is een mini-installatie rondom het geven en krijgen van advies, gemaakt voor de tentoonstelling a.k.a. MAMA in Rotterdam. Welk advies zou je geven aan je jongere zelf? Bezoekers konden eerst het ingesproken advies van de persoon vóór hun luisteren om vervolgens zelf een eigen persoonlijk advies als voicemail achter te laten.

Motherly advice (2022) is a mini-installation about giving and receiving advice, made for the exhibition a.k.a. MAMA in Rotterdam. What advice would you give to your younger self? Visitors could first listen to the spoken advice of the person before them and then leave their own personal advice as a voicemail.