motherly advice

i.s.m. Maud Berden

Motherly advice (2022) is een mini-installatie rondom het geven en krijgen van (on)gewenst advies, gemaakt voor de tentoonstelling a.k.a. MAMA bij MAMA Rotterdam. Advies rondom keuzes in het leven, karaktereigenschappen, relaties of hoe je was te doen. Tijdens de tentoonstelling kregen bezoekers de mogelijkheid om zich in de rol van een moeder voor zichzelf te plaatsen. We stelden hen daarvoor de vraag: Wat zou je anders doen als je terug kijkt op de afgelopen vier jaar? Welke kennis was nuttig geweest om te hebben? En wat zou je willen zeggen om je vier-jaar-jongere zelf gerust te stellen? Bezoekers konden eerst het ingesproken advies van de persoon vóór hun luisteren. Misschien valt er wel kennis te halen uit dat wat een ander zichzelf zou adviseren? Vervolgens mochten ze het bericht verwijderen, om zelf een eigen persoonlijk advies achter te laten.

Motherly Advice (2022) is a small installation built around the act of giving and receiving (un)wanted advice, as part of the exhibition a.k.a. MAMA at MAMA Rotterdam. Advice about choices in life, personality traits, relationships or how to do your laundry. During this exhibition visitors got the opportunity to take on this role of ‘a mother’ to themselves. They where asked: What would you do differently if you look back on the past four years? What knowledge would have been useful to have? And what would you like to say to reassure your four-year younger self? Visitors where first able to listen to the advice of the person before them. There might be some knowledge to obtain by listening to someone else’s advice? After listening, they were asked to delete the message and leave a personal advice themselves.


Geplaatst

in

door

Tags: