De opkomst

zelfstandig naamwoord ; uitspraak op-komst

  1. het tijdstip waarop een hemellichaam boven de horizon verschijnt
  2. het aantal mensen dat op komt dagen
  3. het verschijnen op het toneel

De Opkomst (aug-okt 2022) was een drietal performances als reactie op de duisternis van de nacht en een verwelkoming van de dag. Op drie verschillende momenten ten tijde van de tentoonstelling Nachtvlucht van kunstenaar Pieter Laurens Mol in het Stedelijk Museum Breda, werd op drie bijzondere plekken in Breda de zonsopkomst gevierd. De Opkomst werd gevormd door hen die op kwamen dagen. Aanwezigen die besloten vroeg hun bed uit te komen, wisten enkel dat zij de zon op zouden zien komen op een bijzondere plek in Breda. Ze wisten niet hoeveel anderen met hun zouden komen opdagen en wat er die ochtend nog meer ten tonele zou verschijnen.

De Opkomst was onderdeel van de tentoonstelling ‘Ontdek de Nacht’, van Stichting KOP en Stedelijk Museum Breda. Hiervoor waren in totaal vier kunstenaars uitgenodigd nieuw werk te maken voor de publieke ruimte dat geïnspireerd was op het oeuvre van Pieter Laurens Mol en de thematiek van Nachtvlucht. Ontdek de Nacht is tot stand gekomen met dank aan het Mondriaan Fonds, de gemeente Breda en het VSB Fonds.

Bekijk hier een video van de derde Opkomst:

Opkomst 1: Zaterdag 27 augustus 2022, 6:44, De Bliksemschicht Breda / In samenwerking met Joey Monopoly en Geert Sweep. Opkomst 2: Zaterdag 24 september 2022, 7:30, de Brug bij Stek Breda / In samenwerking met Professor Pipoca, Capoeira Batuque Holland. Opkomst 3: Zaterdag 29 oktober 2022, 8:30, Parkeerdek Station Breda / In samenwerking met Showkorps Concento en Breda City Pipes and Drums. Fotografie: Meike Driessen

De Opkomst (2022) was a trio of performances in response to the darkness of the night and as a welcome to the day. At three different moments during the exhibition Nachtvlucht by artist Pieter Laurens Mol in the Stedelijk Museum Breda, the sunrise was celebrated in three special places in Breda. De Opkomst was formed by those who showed up. Attendees who decided to get out of bed early, only knew that they would see the sun rise in a special place in Breda. Little did they know how many others would show up with them and what else would show up to welcome the sun that morning.

De Opkomst was part of the exhibition ‘Discover the Night’ by Stichting KOP and Stedelijk Museum Breda. A total of four artists were invited to create new work for the public space that was inspired by the oeuvre of Pieter Laurens Mol and the theme of Nachtvlucht. Discover the Night was made possible thanks to the Mondriaan Fund, the municipality of Breda and the VSB Fund.